Autoři

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
Architekt a historik architektury jako předseda spolku Pěstuj prostor dlouhodobě odborně vede jeho vzdělávací a odborně popularizační projekty. Je editorem a spoluautorem publikací o architektuře a autorem či kurátorem řady výstav (např. KOTVY MÁJE. České obchodní domy 1965–1975 nebo Růžena Žertová. Architektka domů a věcí). Od roku 2010 působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU; v letech 2018–2022 byl členem týmu projektu Architektura a česká politika v 19.–21. století na UMPRUM. Od roku 2021 je porotcem Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektura. Je dramaturgem, moderátorem a editorem podcastu.

BcA. Jan Balcar
Kameraman a režisér komerčních spotů, dokumentů a krátkých filmů. Vystudoval multimediální tvorbu na dnešní Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Věnuje se také fotografii a grafickému designu a spolupracuje se studii v Praze a Plzni. U podcastu zajišťuje nahrávání, editaci a střih. Je také autorem doprovodných fotografií.

Mgr. Markéta Hossingerová
Absolventka filozofické a pedagogické fakulty se podílí na vzdělávacích projektech spolku Pěstuj prostor. Dlouhodobě se věnuje výchově ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Iniciovala vznik časopisu Pilíř pro zájemce o vzdělávání a výchovu dětí a mládeže a v letech 2019–2021 jej vedla jako šéfredaktorka. Během doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT se věnovala výzkumu v oblasti zpřístupňování znalostí a dovedností v oblastech architektury i urbanismu dětem a mládeži. Je členkou pracovní skupiny Vzdělávání České komory architektů. Je koordinátorkou a editorkou podcastu, připravuje také texty včetně přepisů rozhovorů.

Google+