„Víc než samotné domy mě zajímají jejich vztahy s okolím,“ říká architekt Jaroslav Holler

# architektura, Jaroslav Holler, Od západu nefouká?, Petr Klíma, Plzeň, podcast, rozhovor, urbanismus, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Vloženo11. 04. 2024

Text Markéta Hossingerová

Během studia na Fakultě architektury ČVUT sbíral Jaroslav Holler zkušenosti na výměnných pobytech v Madridu a v Mexico City. Sám říká, že to pro něj bylo mimořádně formativní období. Kde a kdy zažil největší kulturní šok? Na jakých zahraničních projektech se podílel a co ho přivedlo zpátky domů?

 

 

Po dvou letech v Praze dal před další prací pro velkou architektonickou kancelář přednost pozici ve struktuře městské samosprávy v domovské Plzni a od roku 2014 působí na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, kde vede Úsek veřejného prostoru. Jak se podílel na plzeňských projektech Nového divadla nebo centra TechTower? Jak zpětně hodnotí realizaci projektu Evropského hlavního města kultury v Plzni? Jaká je jeho strategie v roli jednoho z vedoucích pracovníků plánovací instituce, jaké úspěchy si připsal a co vnímá jako svoji misi?

O čem se bude mluvit:

00:30 – Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury

09:15 – studium a práce v hispánském světě

42:26 – Nové divadlo a TechTower

57:00 – Plzeň kulturní?

1:04:15 – Práce na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

 

O jakých projektech bude řeč: 

TechTower – konverze bývalého pivovaru Světovar v Plzni (foto: Matěj Hošek)

 

Nové divadlo v Plzni (foto: Petr Jehlík)

 

Přepis rozhovoru s architektem Jaroslavem Hollerem

 

Ing. arch. Jaroslav Holler vystudoval Fakultu architektury ČVUT. Studijní zkušenosti sbíral také během stáží ve Španělsku nebo v Mexiku. Od roku 2004 pracoval postupně v kancelářích ADR, Free Architects, twentyfourseven°, několik let působil jako architekt v Mexiku. Do Česka se vrátil v roce 2012 a nastoupil do architektonické a projekční kanceláře Helika. Od roku 2014 pracuje na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, kde vede úsek veřejného prostoru.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně