„Jsem zastáncem velké reformy české památkové péče,“ říká plzeňský památkář Karel Zoch

# industríální dědictví, Karel Zoch, konverze, Od západu nefouká?, památková péče, památky, Petr Klíma, podcast, rozhovor

Vloženo14. 03. 2024

Text Markéta Hossingerová

Karel Zoch vystudoval pozemní stavitelství a architekturu v Praze a snil o navrhování budov v architektonickém ateliéru. Série životních událostí ho však před dvaceti lety přivedla k profesi památkáře na Magistrátu města Plzně. Z pozice řadového referenta se během let vypracoval na vedoucího oddělení. Co ho přimělo ucházet se právě o tuto práci? Jak vzpomíná na své začátky na úřadě a kam se památková péče podle něho za těch dvacet let posunula?

Kromě samotného smyslu památkové péče se jedním ze stěžejních témat rozhovoru stalo také industriální dědictví, které pro sebe Plzeň začala objevovat v první dekádě tohoto století. Karel Zoch byl díky své profesi přítomen hned u několika projektů, jejichž cílem bylo adaptovat již nevyužívané prostory a stavby, ať už šlo o přeměnu někdejší kantýny a posléze výrobní haly v areálu Škodových závodů na Techmania Science Center nebo o transformaci jedné z budov nádraží Plzeň – Jižní Předměstí na kulturní centrum Moving Station. Jak Karel tyto konverze hodnotí? Jaký přístup k památkově hodnotným budovám považuje za adekvátní? A které místo v Plzni na objevení svých historických a architektonických kvalit teprve čeká?

 

Co v rozhovoru uslyšíte:

00:30 – architekt památkářem

14:40 – dvojkolejnost památkové péče

30:15 – industriální dědictví

40:55 – vznik Techmania Science Center

46:57 – konverze budovy nádraží Plzeň – Jižní Předměstí na kulturní prostor Moving Station

1:05:17 – přístup investorů

 

O jakých projektech bude řeč: 

Bývalý industriální areál z 19. století na břehu řeky se promění v kulturní a sportovní zázemí pro nově vznikající obytnou čtvrť Nová papírna. Realizace probíhá. Fotografie: Matěj Hošek

 

V roce 2015 prošla konverzí nádražní budova zastávky Plzeň–Jižní Předměstí. Došlo zde k úpravě prostoru pro kulturní a divadelní provoz. Dlouhodobě zde působí spolek Johan. Historické fotografie a fotografie původního stavu před rekonstrukcí z archivu spolku Johan. Fotografie současné podoby: Matěj Hošek.

Roku 2015 byla dokončená konverze dvou nevyužívaných objektů na okraji areálu Škodových závodů, kde vznikly science centrum a planetárium. Projekt realizovalo architektonické studio Soukup Opl Švehla. Historické fotografie a fotografie původního stavu před rekonstrukcí z archivu Jana Soukupa. Fotografie současné podoby: Petr Jehlík.

 

Přepis rozhovoru s památkářem Karlem Zochem

 

Ing. Karel Zoch je architekt a památkář, dlouhodobě působí na Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně, od roku 2019 jako jeho vedoucí. Více než 10 let se věnuje výzkumu, popularizaci a zpřístupňování plzeňského díla Adolfa Loose a jeho spolupracovníků. Vyučuje na Univerzitě třetího věku Západočeské univerzity v Plzni.