O podcastu

Podcast Od Západu nefouká? představuje současné plzeňské architektky a architekty, které kromě vysoké úrovně jejich práce spojuje i generační blízkost – všichni se architektuře začali věnovat po roce 1989. V rozhovorech přibližují své osobní i pracovní postoje, motivace, zkušenosti, vývoj svého vztahu k architektuře, genezi a záběr svých ateliérů i vybrané realizace. V návaznosti na výstavy, které v letech 2020 a 2022–2023 zprostředkovaly veřejnosti současnou architekturu vznikající v Plzni, se tvůrci podcastu snaží upozornit na existenci kvalitních místních tvůrců a reflektovat jejich tvorbu.

Připravuje a moderuje architekt a historik architektury Petr Klíma ze spolku Pěstuj prostor. Zpětnou vazbu mu můžete poslat na klima@pestujprostor.cz.

Google+