Autoři

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
Architekt a historik architektury jako předseda spolku Pěstuj prostor dlouhodobě odborně vede jeho vzdělávací a odborně popularizační projekty. Je editorem a spoluautorem publikací o architektuře a autorem či kurátorem řady výstav (např. KOTVY MÁJE. České obchodní domy 1965–1975, Růžena Žertová. Architektka domů a věcí). Od roku 2010 působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU; v letech 2018–2022 byl členem týmu projektu Architektura a česká politika v 19.–21. století na UMPRUM. Od roku 2021 je porotcem Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektura.

 

Jan Balcar
Kameraman a režisér komerčních spotů, dokumentů a krátkých filmů. Věnuje se také fotografii a grafickému designu a spolupracuje se studii v Praze a Plzni.

Google+