„Zadání jsme si vlastně vytvořili sami,” říkají o oceněných stavbách Ondřej Janout a Bohuslav Strejc

# architektura, Bohuslav Strejc, Družina, Od západu nefouká?, Ondřej Janout, Paluba Hamburk, Petr Klíma, podcast, projectstudio8, rozhovor

Vloženo15. 11. 2023

Text Markéta Hossingerová

Stavební projektant Ondřej Janout spoluzaložil se svým kolegou a kamarádem Jiřím Korelusem před více než dvaceti lety firmu, ze které postupně vybudovali středně velký architektonický ateliér. Před jedenácti lety se k nim připojil architekt Bohuslav Strejc. V posledních letech dvanáctičlenný ateliér získává pravidelně ocenění. Nejen o svých úspěšných realizacích mluvili společně s Petrem Klímou v dalším díle podcastu Od Západu nefouká?.

Oba jsou absolventy stavební průmyslovky v Plzni, každý ale v jiné době a s jiným zaměřením. Jak vzpomínají na svá studia? Proč si Ondřej vybral dopravní obory? A jak Bohuslava ovlivnil Liberec? Mezi několikanásobně oceněné stavby patří přístavba družiny pro ZŠ Plzeň – Újezd nebo Paluba Hamburk v exponovaném předprostoru plzeňského Hlavního vlakového nádraží. Jak získali zakázky a jak k oběma realizacím přistupovali? Chodí do nové družiny děti rády a proč je Paluba druhem pop-up architektury? Zkušenosti mají ale i s jinými než veřejnými zadavateli. Jak se jim spolupracuje s developery? Jaké je to stavět bytové domy, plánovat obytné čtvrti? A jaké je to tvořit své bydlení?

Co v rozhovoru uslyšíte?

 

1:15 – projectstudio 8

10:20 – spolupráce s oborovými kolegy

12:00 – o studiích

17:25 – veřejné zakázky a soukromí klienti

21:10 – příběh družiny

29:20 –  odměna za úspěch

32:40 – příběh Paluby

36:05 – o bydlení a developerech

48:12 – vlastní bydlení

O jakých stavbách bude řeč?

Paluba Hamburk v Plzni, 2022

Přístavba družiny pro ZŠ Plzeň-Újezd, 2019

Přepis rozhovoru:

Přepis rozhovoru s Ondřejem Janoutem a Bohuslavem Strejcem z ateliéru Projectstudio8

Ing. Ondřej Janout vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni( 1985 – 1989).V letech 1991-1996 absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze obor konstrukce a dopravy. Následně působil v nově založené projekční kanceláři f. Prestol s.r.o. v Plzni( 1996 – 2001). Od roku 2001 pracuje jako samostatný projektant a v roce 2005 zakládá s kolegou Ing. Jiřím Korelusem vlastní projekční kancelář projectstudio8 s.r.o.

Ing. arch Bohuslav Strejc je absolventem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. V rámci praxe při studiu spolupracoval s architekty martinem Kondrem nebo Petrem Stolínem. Od roku 2011 působí jako architekt v projekční kanceláři projectstudio8. Je členem pracovní skupiny Programu regenerace historického jádra města Plzně a také Komise pro koncepci a rozvoj města Plzně.

projectstudio8