„Jeden z našich nejlepších domů by jeho majitel nejradši přestavěl,” říkají Jiří Zábran a Tereza Nová z ateliéru PRO-STORY

# architektura, Jiří Zábran, Od západu nefouká?, Petr Klíma, podcast, prostory, rozhovor, Tereza Nová

Vloženo20. 09. 2023

Text Markéta Hossingerová

Navrhli řadu výrazných a také oceněných bytových domů. Dvě nominace na Českou cenu za architekturu jim přinesly realizace bytového domu na Sylvánu v Plzni a rodinného domu „Věž“ v Čižicích. O své práci, svých začátcích i aktuálních a budoucích projektech mluvili s Petrem Klímou ve druhém díle podcastu Od Západu nefouká? architekti Jiří Zábran a Tereza Nová z ateliéru PRO-STORY.

 

 

Projekční a architektonické studio založil v roce 2014 Jiří Zábran se svým kolegou stavařem Josefem Houškou. V tandemu s Terezou Novou ale tvoří již od roku 2011. Co každého z nich přivedlo k architektuře, a co je pak svedlo dohromady? Velikost ateliéru jim umožnila věnovat se i větším projektům. Na které své realizace jsou nejvíce hrdí? Kolik zakázek mají právě na stole? A mají ambice vyrazit i za hranice regionu nebo dokonce republiky? Aktuálně se podle jejich návrhů realizuje celá obytná čtvrť Nová Papírna a staví výškový bytový dům u Borského parku. Jaká je spolupráce s developerem-architektem? A jakou zakázku by si přáli teď získat?

 

 

Co v rozhovoru uslyšíte:

00:50 – tandem Zábran Nová

03:25 – ateliér PRO-STORY

06:15 – v dobách studia

10:35 – vlastní dům

12:48 – kamarád a kolega developer

29:20 – plzeňský region

37:10 – ohlédnutí za realizacemi

43:05 – plzeňské biskupství v roli investora

47:50 – vize do budoucna

 

O jakých stavbách bude řeč:

Administrativní budova Konplan v Plzni, 2020

 

Bytový dům Nová Roudná, 2020

 

Bytový dům Světovar v Plzni, 2014

 

Dům Věž v Čižicích, 2013

 

Přepis rozhovoru s Terezou Novou a Jiřím Zábranem z ateliéru PRO-STORY

 

Ing. arch. Jiří Zábran po absolutoriu na Fakultě architektury na ČVUT v Praze začal pracovat jako samostatný architekt. Od roku 2011 spolupracuje s architektkou Terezou Novu. V roce 2014 založil se svým dlouholetým kolegou stavebním inženýrem Josefem Houškou projekční a architektonický ateliér PRO-STORY.

Ing. arch. Tereza Nová studovala Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. V rámci programu Erasmus absolvovala studijní pobyt v Belgii. Od roku 2011 úzce spolupracuje s Jiřím Zábranem – nejprve pod značkou Zábran Nová architekti, od roku 2014 v kolektivu ateliéru PRO-STORY.

pro-story.cz